Verdensmålscertificeringen af biblioteker er en fælles ramme for bibliotekernes verdensmålsarbejde og omhandler både det organisatoriske, driftsmæssige og borgervendte arbejde på bibliotekerne.

Verdensmålscertificeringen er sat i verden for at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed, så det lokale bibliotek ikke bare ses som en videnscentral, men også kan styrke borgernes deltagelse og handlekraft. Det skal ske ved, at bibliotekerne selv bidrager til mere bæredygtige løsninger, samarbejder med andre i lokalsamfundet og ansporer borgerne til at engagere sig.

Certificeringsprogrammet baserer sig på en model, som skal understøtte bibliotekernes verdensmålsarbejde, skabe lokalt ejerskab og sikre en helhedsorienteret tilgang.

Biblioteker over hele landet er allerede i fuld gang med arbejdet, og de første er blevet certificerede. De har udarbejdet handleplaner for deres arbejde med verdensmålene og sat gang i mange forskellige aktiviteter: Fra byttemarkeder, borgermøder og debatarrangementer til bibliotekets egne tiltag som udlån af stofposer lavet af genbrugstekstil og indkøb af genbrugsdelecykler til personalet. Bibliotekerne samarbejder med skoler, lokale foreninger og ildsjæle om at involvere borgere og lokalsamfund i bæredygtige aktiviteter.

Vær med – bliv verdensmålscertificeret bibliotek

Baggrund

Verdensmålscertificeringen er udviklet i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og 20 pilotbiblioteker. Det startede som et pilotprojekt med støtte fra Tryg Fonden og Spar Nord Fonden.

Programmet varetages nu af Chora 2030 som del af netværket DB2030 og er et tilbud til alle landets biblioteker.

Se mere om certificeringen på DB2030’s hjemmeside.

Læs om pilotprojektet.

Læs om certificeringen af de 10 første biblioteker.

Partnere

Danmarks Biblioteksforening

DB2030

Inspirationskatalog

Find eksempler på bibliotekernes arbejde med verdensmålene i inspirationskataloget.