AMB17ION er en platform der fokuserer på udvikling af nye prototyper, der bidrager til at løse FN’s 17 Verdensmål inden 2030.AMB17ION er en platform til udvikling af nye prototyper, der forvandler FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling til virkelighed i Danmark.

Chora Connection startede AMB17ION med det formål at demonstrere, hvorledes samfundsmæssige udfordringer kan løses på en mere bæredygtig måde i forhold til både sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer. Med henblik herpå samler Chora jævnligt praktikere og pionerer, kunstnere og videnskabsmænd, spontane og formelle forandringsagenter fra Danmark og andre lande, så de kan deltage i workshops og workcamps for at udvikle og muliggøre nye tiltag og idéer. I efteråret 2016 blev der afholdt seks AMB17ION-seminarer og konference, der havde til formål at engagere 169 deltagere fra alle niveauer i samfundet.

Formålet med AMB17ION er at iværksætte konkrete handlinger og initiativer for at støtte en bæredygtig udvikling af det danske samfund. De nye prototyper er udviklet i tæt samarbejde med aktører fra en bred vifte af brancher samt industrier og har til formål at løse konkrete samfundsmæssige problemstillinger.

AMB17ION-workshoppen blev afholdt d. 1. december 2016 på Teaterøen i København. Her brugte deltagerne 12 timer på at skabe nye og visionære idéer til en bæredygtig fremtid i et unikt miljø skabt af scenograf Dorte Holbek og madkunstner Mette Martinussen. Arbejdet resulterede i et idékatalog, der repræsenterer konkrete tiltag, som kan forbedre det danske samfund og kick-starte en bæredygtig omstilling inspireret af de 17 verdensmål på både globalt og lokalt niveau.

Se hele idékataloget her:
AMB17ION Idékatalog

Video fra AMB17ION arbejdscampen