Chora 2030 arbejder primært inden for feltet af dannelse, medborgerskab, borgerinddragelse, handlefællesskaber og lokale samarbejder – altid med bæredygtighed i et verdensmålsperspektiv som omdrejningspunkt.

Et af vores bidrag består i en certificeringsmodel, som er udviklet af Chora 2030 og nu anvendes af flere forskellige typer institutioner. Verdensmålscertificeringen er et redskab til at arbejde struktureret og helhedsorienteret med bæredygtighed og en metode til at sætte skub i den bæredygtige bevægelse.

Vi udvikler modeller og metoder i tæt partnerskab med de aktører, som skal være med til at føre indsatserne ud i livet. Sådan sikrer vi ejerskab og levedygtighed. Vores viden deler og formidler vi via foredrag, oplæg, workshops, artikler og forskningssamarbejder.

HISTORIE

Chora 2030 Fonden blev etableret i 2014 med støtte fra Velux Fonden og Villum Fonden. Formålet var at fremme det bæredygtige samfund i Danmark ved at omsætte og formidle viden og tænkning til handling. Da verdensmålene blev vedtaget i 2015, tog Chora 2030 verdensmålene til sig som den overordnede ramme og blev dermed en af de første organisationer til at arbejde med verdensmålene i Danmark.

Chora (khôra) er græsk for det område, der ligger uden for byen, men er gennem filosofihistorien blevet tillagt betydning som et særligt mellemrum mellem by og land, hvor noget nyt kan tage form. Et sted, nye idéer udspringer fra.

2030 er året, hvor verdensmålene skal være indfriet, og betegner dermed den nye dagsorden, verdensmålene har sat for at fremme en bæredygtig udvikling på alle niveauer af samfundet.


BESTYRELSEN

Bo Rasmussen
Formand
Selvstændig konsulent. Tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune.

Ida Vesterdal
Grundlægger og partner i ViaDesign, der understøtter forandringsprocesser gennem designtænkning og transformationsledelse.

Henriette Mildam
Lærer ved Skolen Sputnik og mere end 25 års erfaring fra undervisningssektoren som både lærer og pædagogisk leder.


Jes Møller
Næstformand
Konsulent i byudviklingsopgaver. Tidligere teknisk direktør i Albertslund og Køge kommuner.

Tina Gliese
Stifter og partner i Center for Regenerativ Ledelse. Har iværksat og ledet bæredygtige projekter og forandringsprocesser i 15 år.

Bjarke Kyhn
Energiplanlægger i HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

Kristine Fjord Tolborg
Direktør i Chora 2030.