Foreningen Folkemødet og CHORA 2030 gennemførte i foråret 2019 fem folkehøringer om verdensmålene i samarbejde med fem danske kommuner.

I 2019 havde Folkemødet verdensmålene som tema. Som optakt til mødet ønskede Foreningen Folkemødet at få borgere rundt omkring i Danmark engageret i dialog om verdensmålene, så samtalen ikke blot fandt sted over de 4 dage på Bornholm. Derfor blev der i løbet af foråret gennemført en række involverende folkehøringer om verdensmålene i samarbejde med CHORA 2030 og fem kommuner: Fredericia, Odense, Ballerup, Middelfart og Slagelse.

Over 200 borgere blev involveret og kom med i alt 222 idéer til, hvordan vi kan indfri verdensmålene. Høringerne bestod af korte oplæg, en spørgeundersøgelse om borgernes holdning til verdensmålene og af gruppearbejde, hvor deltagerne i fællesskab præsenterede, udvalgte og videreudviklede idéer til, hvordan vi bidrager til opfyldelsen af verdensmålene.

Til folkehøringerne blev det tydeligt, at der er rigtigt mange engagerede borgere rundt omkring i landet, og borgerne vil gerne inddrages og samarbejde med kommunen om at opfylde verdensmålene lokalt. Men de efterspørger hjælp til, hvordan de kommer i gang. Flere af deltagerne opfordrede for eksempel kommunerne til at etablere lokale netværk, hvor engagementet kan få lov at udfolde sig, og borgere kan skubbe på for de initiativer, de gerne ser iværksat.

Efter høringerne blev borgernes 222 idéer samlet i et idékatalog, som blev overrakt til Kristian Jensen, formand for 2030-netværket (Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål) af formand for Foreningen Folkemødet Jann Sjursen.

Kataloget indeholder en beskrivelse af høringerne, en opsamling på de erfaringer, der kom ud af høringerne, og alle de 222 idéer, som borgerne bidrog med.

Læs Idékatalog – folkehøringer om verdensmålene


Læs Foreningen Folkemødets artikel om lanceringen af idékataloget.