CHORA 2030 har sammen med Randersgades Skole og Rysensteen Gymnasium taget initiativ til udviklingen af en verdensmålscertificering af skoler, der skal skubbe på for, at FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling integreres i det danske uddannelsessystem.

Verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER skal sikre, at skolerne tager ansvar for at fremme bæredygtig udvikling i et verdensmålsperspektiv både på skolen selv og gennem uddannelse af eleverne. Formålet er at give danske børn og unge viden om verdensmålene og erfaring med, hvordan de selv kan bidrage.

Udviklingsprocessen

Programmet blev udviklet i samarbejde med skoler og civilsamfundsorganisationer med verdensmålsekspertise. Første skridt i processen var at samle en række aktører og organisationer, der har erfaring med uddannelse i bæredygtig udvikling og i fællesskab afsøge behovet for en verdensmålscertificering af danske skoler. CHORA 2030 var i den indledende fase vært for 4 fælles seminarer med fokus på kortlægning, idéudvikling og samskabelse. På baggrund af det arbejde blev selve konceptet for certificeringen udviklet.

I samarbejde med skoleforvaltningen i Aalborg Kommune har 3 pilotskoler i Aalborg Kommune afprøvet modellen med vejledning fra Randersgades Skole. Samtidig afprøvede Kalundborg Gymnasium modellen på gymnasieniveau.

Programmet

Verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER har deltagerskoler over hele landet – fra grundskoler til videregående uddannelser. Nogle er certificerede, andre er i gang med processen, som i første omgang består i at udarbejde en 3-årig handleplan for verdensmålsarbejdet i forhold til både undervisning, drift og værdisæt. Alle skolerne arbejder med at fastholde det gode, de gør, og over tid at bygge flere initiativer og tiltag på.

Find mere information, oversigten over deltagerskoler og inspiration i form af cases og gennemførte undervisningsforløb på 2030 SKOLERs hjemmeside.

En række af erfaringerne fra 2030 SKOLER blev i august 2020 samlet og trykt i en kronik i Politiken: 5 veje til en bæredygtig skolegang (Politiken 15.08.2020).


Pressemeddelelse: Lancering af verdensmålscertificering af skoler (29. aug. 2019)
Folkeskolen.dk: Nu kan skoler bliver certificeret i verdensmålene (29. aug. 2019)
Globalnyt: Verdensmålene på skoleskemaet (30. aug. 2019)