I samarbejde med Danmarks Biblioteksforening udvikler CHORA 2030 en verdensmålscertificering af biblioteker. Modellen er inspireret af det certificeringsprogram for skoler, som er lanceret under navnet 2030 SKOLER.

Udviklingsprojekt

I første omgang deltager 20 biblioteker i et udviklingsprojekt, hvor de er med til at udvikle modellen og afprøve metoder til at engagere lokale borgere i verdensmålene. Projektet er støttet af TrygFonden og Spar Nord Fonden. Det vil tydeliggøre bibliotekernes muligheder for at spille en aktiv rolle ikke bare gennem oplysning om verdensmålene, men ved at bidrage til konkret handling. Det skal ske ved, at bibliotekerne både selv bidrager til mere bæredygtige løsninger og ansporer de lokale borgere til at engagere sig.  

Når modellen er klar, lanceres certificeringsprogrammet og åbnes for alle landets biblioteker, så de kan være med til at skabe bred folkelig forankring af verdensmålene gennem lokale initiativer og aktiviteter.

Fokus på fællesskaber

De danske folkebiblioteker er vigtige lokale kulturcentre og et af de få steder, hvor folk kan mødes på tværs af generationer og social og uddannelsesmæssig baggrund. Det giver bibliotekerne en unik position i forhold til at hjælpe med at skabe fællesskaber, og det er der i særligt grad fokus på i udviklingen af certificeringen.

Gennem fællesskaber kan borgerne nemlig bruge hinandens styrker til at få positive erfaringer med at bidrage aktivt til et mere bæredygtigt samfund. Det kan modvirke ensomhed og sociale bobler, hvor man kun omgås dem, der ligner en selv. Samtidig kan det give handlekraft at opleve, at man i fællesskab med andre kan gøre en forskel og påvirke det samfund, man er del af.

Se også hjemmesiden DB2030.


Partner

Danmarks Biblioteksforening

Støttet af:

TrygFonden

Spar Nord Fonden

Deltagere i udviklingsprojektet

Ballerup Bibliotekerne
Dragør Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Glostrup Bibliotek
Herning Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Ikast-Brande Bibliotek
Kulturium Ishøj Bibliotek
Koldingbibliotekerne
Middelfart Kultur & Bibliotek
Nyborg Bibliotek
Rudersdal Bibliotekerne
Silkeborg Bibliotekerne
Struer Bibliotek
Svendborg Bibliotek
Syddansk Universitetsbibliotek
Tønder Kommunes Biblioteker
Tårnby Kommunebiblioteker
Aalborg Bibliotekerne
Aarhus Bibliotekerne