Bæredygtighed er et emne, som optager mange daginstitutioner. Chora 2030 tilbyder derfor nu også dagtilbud muligheden for at blive verdensmålscertificeret. Det giver daginstitutionerne en anerkendelse af deres indsats og mulighed for at dele de gode eksempler på tværs af institutionerne.

Mange daginstitutioner er interesserede i at finde metoder til at involvere også landets yngste borgere i samtaler og aktiviteter om bæredygtighed. Det kan både handle om hverdagspædagogikken, de forskellige aktiviteter, der sættes i gang med børnene, og om hvordan man skaber et rum omkring børnene, som afspejler ønsket om at fremme en mere bæredygtig levevis.

Bæredygtighed indgår i den styrkede pædagogiske læreplan og nævnes især i forhold til at skabe tilknytning til naturen. Men også den sociale bæredygtighed er en central del af daginstitutionernes arbejde og kommer til udtryk, når der arbejdes med at styrke børnenes sociale udvikling og fællesskaber.

Certificering

I Chora 2030 hjælper vi dagtilbud med at arbejde helhedsorienteret med bæredygtighed i et verdensmålsperspektiv. Det sker gennem et certificeringsprogram, som er med til at sikre forankring af arbejdet i institutionen, en tydelig rammesætning og en øget opmærksomhed blandt medarbejderne på, hvor og hvordan der arbejdes med bæredygtighed. Programmet bidrager også med videndeling og inspiration på tværs af institutionerne.

For at blive certificeret skal daginstitutionen udvikle en handleplan for arbejdet med verdensmålene. Planen skal beskrive, hvilke aktiviteter der sættes i værk i forhold til pædagogik, institutionens egne bæredygtighedstiltag og samarbejde med lokalsamfundet.

Børnehuset Løvbakken er i gang

Den første børnehave, der er blevet verdensmålscertificeret af Chora 2030, er Børnehuset Løvbakken, en selvejende børnehave i Aalborg Kommune. Børnehuset Løvbakken har solceller på taget, kompost til det grønne affald, en byttebørs med genbrugstøj og finder løbende anledninger til samtaler og aktiviteter med børnene, som handler om, hvordan man passer godt på hinanden og på naturen. De bruger blandt andet mærkedage i løbet af året til at sætte fokus på naturen og på børns rettigheder og levevilkår forskellige steder på jorden.

Selvom verdensmålene måske kan virke som nogle store emner at involvere børnene i, kan de altså sagtens behandles i børnehøjde og bruges til at involvere børnene i både hverdagsrutiner og planlagte aktiviteter.

Verdensmålscertificeringen af dagtilbud bygger på de samme grundelementer som verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER og verdensmålscertificeringen af biblioteker.

Hvis du er interesseret i at høre mere om verdensmålscertificeringen af dagtilbud, så kontakt Chora 2030.

Læs om Børnehuset Løvbakkens erfaringer og mange forskellige aktiviteter i artiklen “Børn som verdensmålere” i det pædagogiske tidsskrift 0-14, nr. 3-2023, som har temaet “Bæredygtighed i dagtilbud“.