CHORA 2030 har sammen med Camønoen under Møns Museum, Møns Biosfære og Vordingborg Kommune taget initiativ til projektet Verdensmålsshelters, der foruden at give ly til vandrere på Camønoen, skal formidle FN’s Verdensmål. Det skal ske i samspil med den særlige kultur- og naturhistorie, der er langs ruten.

Projektet går ud på at udvikle og opsætte fire unikke shelters på fire kystnære placeringer på Camønoen. De fire shelters vil være forskellige og innovative faciliteter konstrueret af træ eller genbrugsmaterialer på en bæredygtig, æstetisk og funktionel måde velegnet til det udendørs miljø. Verdensmålsshelters skal skabe bevidsthed om verdensmålene i et både globalt, lokalt og individuelt perspektiv og samtidig skabe et unikt og inspirerende socialt opholdsrum med fritids- og oplysningsaktiviteter i tilknytning til det lokale miljø, de indgår i.

Udvikling af shelters
Arkitektskolen KADK er kommet med som central partner i projektet, idet de fire shelters udvikles i samarbejde med kandidatstuderende fra KADK som led i undervisningen. Her består opgaven for de studerende i at udvikle både a) strategier for hvordan de fire shelters forankres og beriger de fire lokalområder og b) konkrete koncepter for, hvordan de fire shelters udformes og opføres.

Præsentation
Oktober 2018 var der fælles opstart på Møns Museum med alle projektets parter, herunder de studerende fra KADK, der var på studietur til de fire lokationer på Møn, Nyord og Bogø. I starten af december 2018 præsenterede de studerende fra KADK deres foreløbige forslag for styregruppen og undervisere. I juni 2019 blev de studerendes 12 bud på de fire shelters præsenteret på en udstilling på Møns Museum i Stege. 

Projektet er nu overdraget til Vordingborg Kommune, der arbejder videre på en realisering af de fire shelters.

Foto fra Camønoen.