Filosofiske veje til at arbejde med klima og bæredygtighed i skolen

Hvordan får vi klima og bæredygtighed med helt ind i skolen og faget på en måde, som rammer dybere end tal og statistikker, og hvor samtalen ikke stopper ved det individuelle ansvar?

Med workshoppen Klimasamtaler anlægger vi en filosofisk tilgang for at åbne for en ny og inspirerende bæredygtighedsdidaktik. En didaktik, der bringer os i øjenhøjde med tidens store udfordringer og giver mulighed for samtaler om det svære, men også om det gode liv og håbets fortællinger.

På workshoppen undersøger vi, hvordan det filosofiske kan finde anvendelse i fagene og som en del af selve kulturen på uddannelsesinstitutionen. Vi kombinerer litterære oplæsninger, naturvandringer, filosofiske samtaler og gruppesamtaler for at skabe rum for refleksion og fælles fordybelse.

“Stor inspiration og gode input i forhold til svære
men vigtige samtaler – tak for det!”
– Deltager

Klimasamtaler fungerer som et laboratorium, hvor deltagerne selv afprøver metoden og på egen krop mærker, hvordan man med forskellige greb kan skabe forbundethed til naturen og hjælpe eleverne med at vende blikket væk fra dem selv og ud mod verden. Afprøvningen danner dermed afsæt for faglig inspiration og konkrete idéer til undervisningens form og indhold, der kan bidrage med engagement og nye perspektiver til klimadagsordenen.

“Fantastisk kursusform!”
– Deltager

“Tak for at holde en workshop, som faktisk var en workshop”
– Deltager

Workshoppens program

Indholdet på dagen kan tilpasses afhængigt af tidsramme og deltagergruppe, men programmet ser i udgangspunktet således ud:

  • Velkomst og introduktion til dagen
  • Fælles rammesætning
  • Litteraturlæsning og gruppesamtale
  • Poetisk naturvandring i grupper
  • Frokost og opfølgning på gåtur
  • Indføring i filosofiske samtaleformer
  • Protreptisk samtale
  • Naturvandring og samtale i grupper
  • Fælles afrunding

Workshoppen afholdes af Chora 2030 og henvender sig til undervisere på gymnasier, højskoler, efterskoler og læreruddannelser. På workshoppen har vi særligt fokus på, hvordan de humanistiske fag er relevante i forhold til klimadagsordenen.

Billeder fra workshop i Brede