Kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune Bo Rasmussen er master til masterclass om Kommuner og Verdensmålene d. 23/10 09.00-12.30.

Læs her hvorfor Bo Rasmussen mener verdensmålene er en af vor tids vigtigste agendaer for kommuner at forholde sig til, samt hvad du som deltager får ud af at deltage i masterclassen.

Hvorfor skal man med til en masterclass om ”kommuner og verdensmålene”?
“Ingen kan i dag være i tvivl om, at den kurs vi har lagt for samfundsudviklingen bør korrigeres, hvis vi forsat skal kunne opretholde vores høje livskvalitet. Det er selvsagt en kæmpe opgave for verdenssamfundet og tiden er begrænset. Men vi har alle et ansvar. Og især har kommunerne muligheder for at gennemføre helt konkrete forandringer i retning af større bæredygtighed. Det er kommunerne, der langt hen ad vejen kan oversætte de abstrakte verdensmål til konkrete handlinger. I denne masterclass får du mulighed for at få inspiration til, hvordan man kan gribe arbejdet an og sammen med andre i samme situation få drøftet, hvordan de går ind i de dilemmaer, der ligger i opgaven.”

Hvilke nøgleindsigter og erfaringer vil du som master videregive?
“Med udgangspunkt i en konkret case vil denne masterclass præsentere de strategiske valg, der er truffet i processen for at få udviklet en kommunestrategi, der står på verdensmålene. Du vil blive præsenteret for de overvejelser, der er gjort i forhold til de konkrete valg, som har haft betydning for tilblivelsen af strategien. Valg og dilemmaer, som du vil kunne spejle egen tilgang i.”

Hvorfor bør kommuner investere i viden og kompetencer om FN’s 17 Verdensmål?
“Den dagsorden, FN har sat, med de 17 verdensmål bliver fremadrettet mere og mere nærværende både i forhold til, at man som kommune skal kunne levere på den, men også i forhold til den fremtidige udvikling af kommunerne og kerneopgaverne. EU er i gang med at opbygge deres programmer, så de understøtter realiseringen af verdensmålene, den danske handlingsplan for at opnå verdensmålene skærpes løbende, og ikke mindst er verdensmålene en del af aftalen mellem kommunerne og regeringen. Hvis man som kommune skal navigere i de nye rammer, og have mulighed for at indgå partnerskaber med virksomheder, der i stigende grad tænker i tre bundlinjer, og borgere og aktive lokale kræfter er det en nødvendighed at forstå, hvor vigtig og betydningsfuld verdensmålene er og bliver fremadrettet.”