CHORA 2030 har, sammen med skoleforvaltningen i Aalborg, holdt en workshop for 3. og 7. klasse på Gug Skole. Formålet var, at eleverne sammen skulle komme på gode idéer til, hvad børn i Danmark kan gøre for at opfylde verdensmålene. Alle børnenes gode idéer bliver samlet i et katalog, så alle danske børn kan få glæde af dem.

Mandag d. 30. september 2019 var ikke en helt almindelig formiddag for eleverne i 3. klasse og 7. klasse på Gug Skole i Aalborg. Denne formiddag handlede nemlig om FN’s Verdensmål. Sammen med Skoleforvaltningen i Aalborg har Chora 2030 arrangeret en workshop, med det formål, at få børnenes perspektiv på, hvordan børn i Danmark også kan være med til at realisere Verdensmålene.

Netop denne 3. og 7. klasse er såkaldte venskabsklasser, så de kender hinanden og har arbejdet sammen før. Til workshoppen sad eleverne i grupper på tværs af klassetrin, to fra 7. klasse sammen med to fra 3. klasse. Hver gruppe fik et verdensmål at arbejde med. For at kickstarte idégenereringsprocessen, skulle de først træne deres hjernemuskler ved at brainstorme over, hvordan Gug Skole kan blive en endnu bedre skole. Dernæst fik de til opgave at komme med så mange idéer som muligt til, hvad et skolebarn i Danmark kan gøre for at realisere målene.

Det var ikke første gang eleverne hørte om FN’s Verdensmål. Gug Skole er nemlig en af de første skoler, som er i fuld gang med Verdensmålcertificeringen 2030 skoler. Lærerne på Gug Skole var dermed klædt på forinden til at kunne undervise eleverne i, hvad Verdensmålene betyder, og hvordan man som skolebarn i Danmark, også kan være med til at gøre en stor forskel.

Workshoppen er første skridt til at samle et Verdensmålskatalog for børn, som bliver tilgængeligt for alle skoler i Danmark. Projektet er støttet af William Demant Fonden.

Læs mere om Verdensmålcertificeringen 2030 skoler her.