En prototype, der fremmer anvendelsen af træ som et bæredygtigt materiale i entreprenør- og byggebranchen.

Hvad: Go2WOOD er ​​et koncept/projekt, som arbejder på at fremme brugen af ​​træ som byggemateriale i bygge- og designbrancherne. Go2WOOD dækker over en række initiativer, som samarbejder med nationale og internationale aktører fra byggebranchen for at støtte den direkte anvendelse af bæredygtigt træ i konkrete byggeprojekter.

Hvordan: Der er indtil videre lanceret følgende initiativer:

  • Højhus fremstillet af træ i Danmark
  • Partnerskab med udvalgte interessenter
  • Produktion af ​​Go2WOOD-kompendium

Rolle: Chora Connection faciliterede processer, der førte til udviklingen af ​​flere Go2WOOD-initiativer.

Resultater: I løbet af efteråret 2016 samlede Chora Connection byggebranchen, design- og arkitektbranchen, skovdriftsindustrien samt andre på en stor, international konference ved KADK i København for at udvikle nye prototyper til den bæredygtige byggeindustri.

Udover workshops, paneldebatter og foredrag om design, konstruktion, træ, bæredygtighed, uddannelse og forskning bl.a. med den canadiske arkitekt Michael Green som en af ​​hovedtalerne.

Konferencen resulterede i ‘Go2WOOD-manifestet’, der fokuserer på vigtige områder og problemer vedrørende udviklingen af en bæredygtig byggeindustri – herunder anvendelsen af træ som bæredygtigt materiale.

Resultaterne fra Go2WOOD er ​​blevet brugt internationalt til avanceret forskning ved højere læreanstalter. Den afsmittende effekt kan spores gennem hele træindustriens værdikæde

I 2017 offentliggjorde Chora Connection vores ‘Go2WOOD-kompendium’, der er en bog, som dækker alle aspekter og resultater samt al viden og research vedrørende Go2WOOD-prototypen.

Go2WOOD kompendiet anvendes i uddannelsessammenhæng af NEXT EUX.


Partnere

Aarhus University
Arkitektforeningen
CFMøller
CBBT (Sweden)
DAC
DanskArk-Danish Association of Architectural firms
Dansk træforening
Dansk Træemballage
Danske træindustrier
DBI, Dansk Brand- og Sikringsteknisk institut
DTU, Department Management Engineering Firesafety
FSC danmark
KADK Bygningskunst og teknologi
KADK-Cinark
Kolding School of Design
KTS
KU Skov, Natur og Biomasse
Lendager Arkitekter
NEPCON
PA SAVVÆRK
PEFC DANMARK
Rambøll Fire & Safety
Skovforening
SNS (Sweden)
Søren Jensen Engineers
Sustainable construction solutions LTD (UK)
Teknologisk institut
Tegnestuen Vandkunsten
Thors-design
Træ og Møbelindustrien
Træinformation
Wood Science and Engineering (Nordic)