Det lokale bibliotek har et stort potentiale for ikke blot at være et boghus eller en videnscentral men også et sted, hvor folk kan mødes omkring bæredygtighed. Biblioteket kan stille rammer og muligheder til rådighed og invitere borgere ind, som kan sætte initiativer i værk sammen, så der skabes lokale fællesskaber og bæredygtige forandringer.

Det potentiale satte Chora 2030 sig for at undersøge i projektet 2030 Biblioteker, der havde til formål at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed.

Erfaringerne fra projektet, der blev afsluttet i december 2023, er nu blevet samlet i et katalog. Hovedkonklusionen er, at 2030 Biblioteker har været med til at skabe en ny selvforståelse og et bredt ejerskab i bibliotekssektoren. Det har været forandringsskabende på sektorniveau, og indsatsen har både fået kommunal og international bevågenhed. Projektet involverede 20 pilotbiblioteker, som alle fortsætter indsatsen, og ved projektets afslutning var 18 nye biblioteker kommet til.

”Det er et af de projekter, som virkelig har formået at blive implementeret til en fast opgave i organisationen.” – Biblioteksmedarbejder

Hent kataloget.

Projektets opgave var at styrke bibliotekernes kapacitet til at skabe lokale fællesskaber med bæredygtighed som overordnet ramme. Men før det arbejde for alvor kunne komme i gang, viste det sig at være nødvendigt at skabe et solidt fundament for bibliotekernes arbejde med fokus på intern organisering, udvikling af ny faglighed og videndeling på tværs af bibliotekerne.

Det interne arbejde blev dermed fokus i første del af projektet. Sideløbende med det gik pilotbibliotekerne i gang med at eksperimentere med at skabe forskellige bæredygtige borgervendte aktiviteter og at etablere fællesskaber på bibliotekerne. Det arbejde er stadig i fuld gang, og nye biblioteker kommer til.


2030 Biblioteker blev gennemført med midler fra TrygFonden i perioden august 2021 til december 2023. Det fortsætter nu som et certificeringsprogram, bibliotekerne selv finansierer gennem deltagergebyr og varetages af Chora 2030.
Se mere om verdensmålscertificeringen af biblioteker.