Fredag den 2. november 2018 var der høring på Christiansborg. Høringen omhandlede en ny ligestillingsstandard på det danske arbejdsmarked, og var arrangeret på baggrund af initiativ fra Chora Connection, Lynn Roseberry og Annelise Ryberg og med Sofie Carsten Nielsen, MF, som vært.

¨I 2017 dannede de tre initiativtagere tilsammen en projektgruppe under navnet ’SAMSTILLING’, som har til formål at udarbejde en ny dansk standard om ligestilling på arbejdspladsen med deltagelse fra hovedorganisationer og virksomheder. I forhold til de andre nordiske lande halter Danmark stadig bagefter, når det kommer til ligestilling blandt mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. afspejles af Danmarks 14. plads på World Economic Forums Global Gender Gap Indexs liste i 2017. SAMSTILLING arbejder under FN’s 5. verdensmål, der handler om at sikre social, økonomisk og politisk ligestilling mellem kønnene.

Høringen fandt sted i Folketingets fællessal på Christiansborg, hvor 150 gæster deltog. Derudover blev høringen gæstet af ni forskellige talere – eksperter og forskere fra ind- og udland – som hver især bidrog til at opridse de danske problemstillinger og efterfølgende præsenterede løsninger, der fremadrettet kan indgå i en dansk ligestillingsstandard. Høringen fokuserede primært på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark ved at udarbejde en dansk ligestillingsstandard kan forbedre sin position og dermed nationalt bidrage til opfyldelsen af det 5. Verdensmål.

I løbet af høringen kom de ni oplægsholdere ind på forskellige områder vedrørende den manglende ligestilling blandt kønnene på det danske arbejdsmarked, og gav dermed deltagerne deres perspektiv på de gældende problemstillinger og arbejdsområder. Caroline Rusten, Direktør, UN Women Nordic Office talte bl.a. om lønforskellen mellem mænd og kvinder og dennes udvikling de sidste 10 år og også den store difference i andelen af mænd og kvinder, der går på barsel i Danmark.

Formand for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey, talte bl.a. om, at det er det kønsopdelte arbejdsmarked, der er den primære årsag til lønforskelle mellem mænd og kvinder. Sorgenfrey påpeger, at der skal være en erkendelse af, at der er et problem, før vi kan løse det, og at kvoter kan blive en nødvendighed, hvis erhvervslivet ikke fremadrettet bliver mere ambitiøse. Derudover mener hun, at mændene generelt er fraværende i køns- og ligestillingsdebatten, hvilket måske kan skyldes, at en sådan debat på forhånd er dømt til at være en tabersag fra mændenes side af.

Derudover var høringen også gæstet af Maríanna Traustadóttir, Seniorrådgiver for det islandske arbejdstilsyn, som præsenterede en noget anden standard end den danske. De sidste ni år har Island ligget helt i top på ’The Global Gender Gap Index’, hvor Danmark i 2017 som sagt lå nr. 14. Hovedårsagerne til den islandske førsteplads menes at være kvindernes stærke position rent politisk, deres høje uddannelsesniveau og gode sundhed.

Efter alle oplægsholdere havde været på talerstolen, var der paneldiskussion og mulighed for at stille spørgsmål fra salen. Efter dagens høring på Christiansborg vil SAMSTILLING kontakte hovedorganisationer og virksomheder med henblik på at sammensætte et Standardiseringsudvalg, som med udgangspunkt i den islandske model vil udarbejde en ny standard for ligestilling på det danske arbejdsmarked.