Tirsdag den 10. december blev borgernes 222 idéer til indfrielse af verdensmålene overdraget til Folketinget. Idéerne udspringer af fem folkehøringer om verdensmålene, som CHORA 2030 og Foreningen Folkemødet i foråret 2019 afholdt i samarbejde med fem danske kommuner.

De 222 idéer er nu blevet samlet i et idékatalog, som til lanceringen i Fællessalen på Christiansborg blev overrakt til Kristian Jensen, der er er formand for 2030-netværket – Folketingets tværpolitiske netværk for FN’s Verdensmål, af formand for Foreningen Folkemødet Jann Sjursen.

Kataloget indeholder både en beskrivelse af høringerne, en opsamling på de erfaringer, der kom ud af høringerne, og så indeholder det alle de 222 idéer, som borgerne bidrog med. I kataloget er idéerne for overskuelighedens skyld opdelt i fire overordnede kategorier: SUNDHED & SAMFUND / UDDANNELSE & OPLYSNING /
RESSOURCER & FORBRUG / NATUR & INFRASTRUKTUR.

Folkehøringerne fandt stedt i løbet af foråret 2019 i Fredericia, Middelfart, Odense, Ballerup og Slagelse. Hver kommune inviterede 30-50 borgerne til at deltage. Høringerne bestod af både en spørgeundersøgelse om borgernes holdning til verdensmålene og af gruppearbejde, hvor deltagerne i fællesskab præsenterede, udvalgte og videreudviklede idéer til, hvordan vi bidrager til opfyldelsen af verdensmålene.

Til folkehøringerne var det tydeligt, at der er rigtigt mange engagerede borgere rundt omkring i landet, og borgerne vil gerne inddrages og samarbejde med kommunen om at opfylde verdensmålene lokalt. Men de efterspørger hjælp til, hvordan de kommer i gang. Mange af deltagerne opfordrer for eksempel kommunerne til at etablere lokale netværk, hvor engagementet kan få lov at udfolde sig, og borgere kan skubbe på for de initiativer, de gerne ser iværksat.

Vi håber, at kataloget kan inspirere både borgere, kommuner og institutioner over hele landet til at samarbejde og i fællesskab skabe handling for verdensmålene.

Find idékataloget her.

Læs Foreningen Folkemødets artikel om lanceringen af idékataloget.