Den tredje af efterårets masterclasses handlede om kommunerne og verdensmålene set i helikopterperspektivet og blev ledt af Steen Hildebrandt (Professor Emeritus fra Århus Universitet, forfatter, skribent, foredragsholder).

Masterclassen satte fokus på verdensmålene som en historisk, global dagsorden som har ændret spillereglerne for verdens virksomheder, organisationer og politiske institutioner. I løbet af formiddagen gav Steen sin store viden og indsigt med et foredrag om Verdensmålenes tilblivelse, samt det nuværende arbejde med at implementere målene, både globalt og lokalt. Herefter vendte seancen sig mod kommunernes arbejde med Verdensmålene, herunder hvordan der etableres lokale partnerskaber på tværs af sektorer. Ligeledes gav Steen forskellige input til hvilken rolle Verdensmålene kan spille, samt forskellige scenarier for hvordan Verdensmålene kan blive en løftestang for kommunalstrategisk udvikling.

Seancen mundede ud i at deltagerne debatterede forskellige erfaringer og bidrog med yderlige input og refleksioner til Steen’s oplæg.

Se billeder fra Masterclassen i højre kolonne.

Næste Masterclass i serien handler om FN’s 17 Verdensmål og fremtidens arbejdsliv.


Se billeder: