Regnskyerne hang tæt om Slagelse Rådhus, da 30 borgere i Slagelse Kommune den 21. maj 2019 deltog i folkehøring om verdensmålene på Slagelse Rådhus. Skyerne forhindrede nu ikke deltagerne i at bruge både kreativitet og realitetssans i deres mange spændende idéer til indfrielse af verdensmålene – lokalt, nationalt og på EU-plan.

Det var borgmesteren i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen, som bød deltagerne velkommen. Han fremhævede vigtigheden af at få oversat verdensmålene til konkrete handlinger, som er til at forstå for alle. ”Klima er en spydspids for verdensmålene, men vi må ikke glemme de andre vigtige temaer” sagde borgmesteren, og bemærkede, at kommunebudgettet for 2019-22 indeholder særligt fokus på nogle af verdensmålene.

Formanden for Miljø- Plan- og Landdistriktsudvalget i Slagelse, Jørgen Grüner, overtog derpå ordet. Han fortalte om sin ambition om at få Slagelse til at se sig selv om en del af verden og understregede både FN’s og EU’s vigtige rolle i forhold til bæredygtighed.

Julie Arkte, programansvarlig i Foreningen Folkemødet, overtog på vegne af sin chef Mads Holm, som var fanget i tågen på Bornholm. Julie satte fokus på Folkemødet og samtalen ansigt til ansigt og den tillidsopbygning, som ligger i den. ”At lytte er et centralt element i samtalen, og med folkehøringerne udbreder vi den demokratiske samtale rundt i landet”.

Formand for Folketingets 2030 Netværk og for CHORA 2030 Kirsten Brosbøl rundede af med ”Verdensmålene – verdens vigtigste samtale” og pegede på den danske selvopfattelse af at være et foregangsland. ”Vi er slet ikke i mål, når vi kikker på vores forbrug, og vi er nødt til at se udfordringerne i øjnene og tage fat om en reel transformation, som verdensmålene er udtryk for,” understregede Kirsten Brosbøl.

Borgerne fik derefter, ligesom ved de andre folkehøringer, opgaven med at besvare et online spørgeskema med 16 spørgsmål om verdensmålene. Der var efterfølgende en god diskussion bl.a. om vaner og behovet for at nogle mennesker går foran og viser de nye vaner. ”Det skal være lige til og nemt at forstå, hvorfor man skal ændre vaner”, pointerede en af deltagerne. Normer og kultur blev også diskuteret, og der var enighed om, at det har stor betydning. ”Men uden lovgivning går det for langsomt – så kom nu i gang, politikere!” var også et klart budskab fra deltagerne. Der blev også sat spørgsmålstegn ved definitionen af bæredygtighed – hvem ved egentlig, hvad de mest bæredygtige løsninger er?

Så blev det tid til gruppearbejde med deltagernes egne idéer. Grupperne ’De opfindsomme’, ’De engagerede’, ’De forandringsparate’ og ’De Visionære’ knoklede på i hver deres gruppe med mange gode og kreative idéer for en bedre fremtid. Hver gruppe udvalgte tre idéer, som de gerne ville uddybe med nye vinkler og uddybende aspekter. Idéerne blev efterfølgende præsenteret for de andre deltagere og diskuteret på tværs af grupperne.

De fremlagte idéer handlede bl.a. om livet i og ved kysten (med realitetssans omkring havvandsstigninger), bedre borgerinddragelse i udsatte boligområder, verdensmål i uddannelse og opdragelse, elbusser til offentlig transport, Makerspace med genbrugsmaterialer, ”Verdensmål til hverdagsliv”-guide og 8. klasses erhvervspraktik med fokus på verdensmålene og efterfølgende festival.

Udvalgsformand Jørgen Grüner reflekterede som afslutning på dagen over de præsenterede idéer og gav udtryk for glæde over processen og forankringen hos konkrete borgere. Jørgen opfordrede deltagerne til at tage diskussionerne og møde skeptikerne i samtalen. ”Lad os sætte fokus på, at ’vi vil gerne…’ – det kommer vi længst med,” var pointen. Sidst men ikke mindst opfordrede Jørgen deltagerne til at presse på nedefra på en inddragende måde.

Folkehøringerne er initieret af Foreningen Folkemødet og er gennemført i fem kommuner i samarbejde med CHORA 2030 i april og maj 2019. Høringen i Slagelse var den femte og sidste.

Resultaterne af spørgerunden og idéerne samles og præsenteres til Folkemødet 2019 på Bornholm.


Se pressemeddelelse for folkehøringen i Slagelse her:
PM – Folkehøring i Slagelse

Find her information om:
Folkemødet
Verdensmålene

Fotos fra dagen: