Hvordan skaber vi en mere bæredygtig verden og bidrager til indfrielse af FN’s verdensmål? Det mødes ca. 50 borgere i Fredericia Kommune i dag til folkehøring for at diskutere og i fællesskab udvikle idéer til.

Kl. 16 i dag mødes en gruppe på ca. 50 borgere fra Fredericia Kommune på Tøjhuset for at bruge deres eftermiddag og aften på FN’s Verdensmål og komme med deres vurdering af, hvordan vi kan skabe den forandring, der skal til for, at målene kan indfries. Deltagerne er udvalgt af kommunen og repræsenterer et bredt udsnit af kommunens indbyggere. De har på forhånd indsendt idéer, som de får mulighed for at præsentere og videreudvikle sammen med de øvrige deltagere til folkehøringen.

Første del af høringen består af en spørgerunde, hvor deltagerne skal svare på en række spørgsmål om deres viden og holdning til FN’s verdensmål og om, hvordan de mener, vi bedst individuelt, lokalt og nationalt kan bidrage til at nå målene. Derefter deles deltagerne op i grupper, hvor de skal præsentere deres forslag til, hvad der her og nu kan igangsættes af handlinger, projekter, partnerskaber og ideer, der kan være med til at opfylde Verdensmålene. Grupperne udvælger og videreudvikler de idéer, der er mest opbakning til.

Hele formålet med dagen er at skabe engagement og virkelyst om Verdensmålene og at gøre Verdensmålene til dagligdag for danskerne. Derfor er det en vigtig del af dagen, at deltagerne får mulighed for i fællesskab at udvikle konkrete forslag og ønsker til handlinger, der kan bidrage til vores fælles bæredygtige fremtid – Danmark 2030.

Folkehøringen i Fredericia Kommune er den første af i alt fem folkehøringer, som CHORA 2030 afvikler i samarbejde med Foreningen Folkemødet og Fredericia, Odense, Ballerup, Middelfart og Slagelse kommuner.

Såvel svar fra spørgerunden som deltagernes idéer bliver efterfølgende samlet. Forslagene fra de fem folkehøringer viderebearbejdes ved en folkehøring til Folkemødet på Bornholm og overbringes som et idékatalog til folketingspolitikere til Verdensmålenes Aften, lørdag d. 15. juni på Folkemødet.


PRESSEMEDDELELSE / Folkehøring i Fredericia