Danmarks første konference om trivselsøkonomi løb af stablen den 30. og 31. maj 2024, og Chora 2030 deltog som indholdspartner. I samarbejde med Albertslund Bibliotek og Danmarks Biblioteksforening afholdt Chora 2030 en litterær folkehøring, hvor Carsten Jensen læste op, og deltagerne blev involveret som aktive medskabere.

Trivselsøkonomi
Trivselsøkonomi handler om at skabe en økonomi med fokus på at sikre menneskelig trivsel inden for de planetære grænser. Med udgangspunkt i de store globale kriser om klima, biodiversitet, social ulighed og mistrivsel skulle konferencen kickstarte en samfundsdebat om økonomiens formål og mulighederne for at skabe løsninger, der adresserer kriserne samlet.

Hvor mange af konferencens andre sessioner bestod i klassiske oplæg og debatter ønskede Chora 2030 at skabe rum for involvering og dialog. Den litterære folkehøring er en metode til borgermobilisering, som forener litteratur, demokratisk deltagelse og økologisk tænkning. Til konferencen fik deltagerne mulighed for selv at afprøve metoden som en vej til at skabe dialog om vores levevis, værdier, forståelser af naturen og ønsker for fremtiden. Deltagerne blev inviteret til sammen at undersøge, hvordan kunst, kultur og litteratur kan få os til at relatere til de forbundne kriser på en måde, som kendsgerninger alene ikke kan.

Kollektive og kreative udtryk

Workshoppen blev indledt med to oplæsninger. Først læste forfatter Carsten Jensen sin tekst “Ilden vi varmer os ved, ilden vi ødelægger med“. Derefter læste
Ditte Marie Nesdam-Madsen, projektleder på Albertslund Bibliotek, op fra en tekst af filosof Jon Auring Grimm.

Efter oplæsningerne fordelte deltagerne sig i fire workshopgrupper, hvor de gennem forskellige kreative og dialogbaserede tilgange forholdt sig til teksterne, til det samfund vi ønsker os og de mulige fremtider, vi kan forestille os. Undervejs blev der produceret kollektive udtryk i form af bugtende myceliumskrift, overraskende associationstekster og nye fremtidsvisioner, som efterfølgende dekorerede væggene.

Om konferencen

Konferencen var arrangeret af WEAll DK – Wellbeing Economy Alliance Denmark og bestod af seks forskellige spor med i alt 25 sessioner om trivselsøkonomi arrangeret af indholdspartnere, 4 plenarsessioner med taler fra eksperter, beslutningstagere og debattører, og 1.000 deltagere var tilmeldt.

Læs mere på WEAll’s hjemmeside, hvor der også ligger optagelser af konferencens plenarsessioner.

Om de litterære folkehøringer

Læs mere om de litterære folkehøringer, som blev gennemført af Albertslund og Glostrup Biblioteker i efteråret 2023, i folkehøringskataloget “Giv naturen en stemme“.