Tre pilotskoler i Aalborg Kommune vil gøre verdensmålene til en strategisk indsats på skolerne og er nu som de første i gang med en proces, der skal lede til en verdensmålscertificering af skolerne.

Gug Skole, Klarup Skole og UngAUC er gået i gang med at afprøve den model for en Verdensmålscertificering af skoler, som CHORA 2030 har udviklet sammen med Randersgades Skole, Rysensteen Gymnasium og en lang række andre samarbejdspartnere. Det sker med støtte fra Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.

I løbet af forårssemesteret samles ledere og koordinatorer fra de tre skoler til et workshopforløb, som skal klæde dem på til at integrere verdensmålene på deres skole i såvel undervisningsindhold som didaktik og i skolens drift og værdisæt.

Den første workshop blev afholdt i slutningen af januar og satte fokus på målsætning og planlægning af den kommende indsats. Deltagerne fik til opgave at udarbejde en baseline for skolen, der kortlægger, i hvilket omfang skolen allerede arbejder med verdensmålene og har ressourcer og samarbejdspartnere, der kan understøtte det arbejde. Der blev anledning til at diskutere visioner for indsatsen og visualisere skolens fremskridt, og endelig blev deltagerne hjulpet gennem en proces, hvor de fik lavet den første skitse til en egentlig handleplan for deres arbejde med at gøre verdensmålene til en integreret del af skolens hverdag.

Næste workshop afholdes i starten af marts og har udvikling af undervisningsforløb, brug af innovationsdidaktik og partnerskaber på agendaen.