Hvordan involverer bibliotekerne borgere og lokalsamfund i samtaler og aktiviteter om bæredygtighed og skaber forbindelser til naturen? Det har en række biblioteker undersøgt og gjort sig erfaringer med over de seneste par år, og på temadagen “Verdensmål & biblioteker” blev erfaringer og gode eksempler delt til inspiration for andre.

Den 15. marts 2023 afviklede Chora 2030 temadagen “Verdensmål & biblioteker” i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening og en stor gruppe engagerede deltagere. Inde bag de store ruder på Middelfart Bibliotek med udsigt til havet og himlen blev der blandt andet talt om naturforståelser og det moderne menneskets mulighed for at forbinde sig til naturen.

Cecilie Rubow, der er antropolog og og har skrevet bogen “Indendørsmenneskets natur” om sit feltarbejde blandt naturmennesker i Danmark, delte indsigter og tankevækkende pointer. Vidste du, at vi danskere typisk tilbringer omkring 90% af vores tid indendørs? Men der er håb selv for os inkarnerede indendørsmennesker, hvis vi giver os tid til at opdage og dvæle ved de mange forbindelser eller “sammenfiltringer” på tværs af menneske og natur.

Bagefter delte nogle af de verdensmålscertificerede biblioteker eksempler fra deres arbejde.

  • Hillerød Bibliotekerne fortalte om “Skovbadning og haiku”, hvor deltagerne bliver fortrolige med naturen i skoven og læser og skriver haiku-digte inspireret af naturen.
  • Tønder Kommunes Biblioteker fortalte om “Marskvandring og fællesspisning”, hvor deltagerne havde sanket urter og efterfølgende i samarbejde praktikanter fra uddannelsen i ernæring og sundhed lavede mad af de indsamlede planter og datovarer doneret af lokale supermarkeder.
  • Silkeborg Bibliotekerne præsenterede deres projekt “Verdensmål med nomerne”, som engagerer børn i verdensmålene gennem det kendte og elskede nomer-univers fra forfatteren Jan Kjærs nomer-bøger.

Dagen bød også på fejring af otte nye verdensmålscertificerede biblioteker, som har sat bæredygtighed på agendaen både internt og i de borgerrettede aktiviteter. Tillykke til Middelfart, Gladsaxe, Nyborg, Ishøj, Hillerød, Tårnby, Tønder og Aalborg biblioteker.

Til at sætte det hele i gang fik Michel Steen-Hansen sat en tyk streg under, at bibliotekets rolle i den bæredygtige transformation ikke begrænser sig til at “stille materialer til rådighed”. Bibliotekerne kan være mødesteder, lokale laboratorier for bæredygtige aktiviteter og nye forbindelsesled til naturen. Det er de verdensmålscertificerede biblioteker gode eksempler på.

Læs mere om verdensmålscertificeringen af biblioteker.
Download Chora 2030’s inspirationskatalog med flere eksempler på bibliotekerne verdensmålsarbejde.