”Hvad er det for en jord, vi bevæger os rundt på og som vi er 100 procent afhængige af?”

(Steen Hildebrandt, 2018).

Den tredje Masterclass hos Chora Connection i efteråret 2018 omhandlede kommunerne og Verdensmålene, og blev ledt af Steen Hildebrandt, Professor Emeritus, forfatter, foredragsholder m.m. Masterclassen satte fokus på Verdensmålene som en historisk, global dagsorden, der har ændret spillereglerne for virksomheder, organisationer og politiske institutioner verden over. Deltagerne på Masterclassen arbejder alle med temaet enten i en konkret kommune eller som ekstern aktør. Der er stor interesse for arbejdet med de 17 Verdensmål i kommunerne, hvorfor mange spørgsmål løbende melder sig på banen: Hvordan gør vi? Hvordan kan vi implementere Verdensmålene? Og bygge videre på det vi allerede arbejder med? Formålet for deltagerne var derfor at drøfte, hvordan kommunerne fremover kan etablere sig og integrere Verdensmålene som en del af deres strategi og kommunale arbejde.

Steen Hildebrandt lagde ud med at give et historisk overblik over udviklingen frem til det, der i dag omtales som den ’antropocæne tidsalder’ – menneskets tidsalder – som omfatter vores altafgørende påvirkning på kloden og dens beboere. Steen fortæller, at det var den hollandske videnskabsmand, Paul Crutzen, der opfandt begrebet, og at Crutzen karakteriserer tidsalderen gennem den menneskelige påvirkning på jorden, hvilken nu har overskredet en sådan grænse, at det ender galt, hvis vi ikke ændrer kurs.

Med fortællingen om ’The Great Acceleration’ og de fem masseudryddelser, hvor vi nu angiveligt befinder os i den sjette, er det Steens pointe, at alle mennesker har aktier i kloden og derfor et medfølgende ansvar. Dette må altså være vores udgangspunkt, og med henvisning til Masterclassens titel ’Kommuner og Verdensmålene’, nævnes Gladsaxe kommune, som har annonceret, at de fremover vil indgå i en global dagsorden med Verdensmålene som udgangspunkt for kommunens fremadrettede strategi. ”Men vi kan ikke redde hele verden” – nej, men vi kan hver især påtage os vores del af ansvaret. Steen henviser her til Katherine Richardson, Professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet, som har udtalt, at Verdensmålene er et stort solidaritetsprojekt.

Således falder snakken på Verdensmålene og tilblivelsen af disse. Det var først med Brundtlandrapporten i 1987, at ordet ’bæredygtighed’ blev et verdenskendt begreb. Men netop opkaldelsen efter den norske statsminister, Gro Harlem Brundtland, mener Steen afspejler, det store skandinaviske fingeraftryk, der ligeledes ses i FN, og som der også sigtets efter med Verdensmålene. ’Transforming Our World’ er overskriften for de 17 mål, og handler altså om ’at transformere’ – det er altså nytænkning, og ikke business as usual. Bæredygtighed handler om dét, os som lever nu gør – også i forhold til at dem som kommer efter os, skal have et ordentligt liv. FN’s klimarapport kan derfor ses som en anklage om, at det vi indtil videre har gjort, har fejlet, påpeger Steen. Inden han runder sit oplæg af, refererer Steen til et citat af en ung, som han mødte til UNESCO’s børnetopmøde: ”De voksne har jo haft deres tid, og vi kan jo se hvordan, det gik”. Vi skal finde en indre bæredygtighed – en indre bæredygtighed som kommer fra menneskers hjerte og moral, og som handler om, at man vil tage ansvar og handle på vegne af andre end sig selv.

Forinden Masterclassen havde deltagerne hver især forberedt sig på nogle inspirationsspørgsmål, som kunne tages op i dagens forum. Disse omhandlede bl.a. hvilke erfaringer deltagerne indtil videre har haft med verdensmålsimplementering, hvilke problematikker og udfordringer der ses samt hvilke muligheder der er for at oplyse og involvere kommunernes borgere vedrørende Verdensmålsagendaen. Masterclassen rundede af med at deltagerne præsenterede deres refleksioner ifm. ovenstående, delte viden og frustrationer samt kom med inputs og idéer til det fremadrettede arbejde med Verdensmålene.


Bøger:

  • Otto Scharmer: Theory U – Leading from the Future as it Emerges samt Otto Scharmer & Katrin Kaufer, The Essentials of Theory U – Core Principles and Applications (2018), http://book.ottoscharmer.com.