I samarbejde med fem kommuner og Foreningen Folkemødet gennemfører CHORA 2030 i april, maj og på Folkemødet i juni i alt seks folkehøringer om verdensmålene. Formålet er at skabe lokalt engagement og dialog. Danmark står overfor en kæmpe omstilling for at blive et bæredygtigt land. FN’s Verdensmål er en oplagt ramme til at sikre den nødvendige omstilling. Men hvordan gør vi i praksis? Det er det vi vil spørge borgerne om i fem kommuner rundt om i Danmark:
Fredericia, Odense, Ballerup, Middelfart og Slagelse.

Der vil vi arbejde sammen med i alt ca. 250 borgere om konkrete forslag og ønsker til handlinger til at få gang i omstillingen i Danmark, i egen kommune og i eget liv.

Forslagene viderebearbejdes ved en folkehøring på Bornholm på åbningsdagen for Folkemødet, og overbringes herefter i form af et visuelt ’idékatalog´ til folketingspolitikere ved en festlig og mindeværdig begivenhed lørdag d. 15. juni på Folkemødet – Verdensmålenes Aften.

Processen stopper ikke her. Fire måneder efter Folkemødet samler Chora 2030 deltagere fra de i alt seks folkehøringer til fælles workshop sammen med politikere til status og viderebearbejdning af udvalgte ideer fra idekataloget. Hvor langt er vi nået?  Hvor trykker skoen? Erfaringerne samles sammen, deles bredt og mulige projekter igangsættes.

Formålet med den samlede proces er dels at indsamle og overdrage idekataloget og følge op på det, dels at engagere danskere og deres kommune rundt omkring i landet i den nødvendige omstilling, så verdensmålene kan opfyldes i 2030.

Høringerne gennemføres i et tæt samarbejde mellem CHORA 2030, de deltagende kommuner, og Foreningen Folkemødet.


Pressemeddelelse

Find information om:
Folkemødet
Verdensmålene