Vi kan lære af hinanden!

Hvordan har forskellige kommuner grebet arbejdet med verdensmålene an? Og hvad er behovet fremadrettet i kommunerne? Det var temaerne, da repræsentanter fra 20 kommuner delte viden om verdensmålsarbejdet på invitation fra CHORA 2030 og GATE21, lige før Corona-krisen brød ud.

Fire kommuner – Sønderborg, Guldborgsund, Allerød og Gladsaxe – præsenterede deres forskellige tilgang til og resultater med at arbejde med verdensmålene. Det gav fire forskellige perspektiver, men også en klar melding om, at det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen og kommunens ledelse virkelig vil arbejde med verdensmålene og stiller konkrete krav til forvaltningerne. Man kan med fordel bygge videre på f.eks. tidligere klimaaktiviteter, men man må ikke glemme de andre verdensmål, for de har også meget med en kommunes arbejde at gøre. En vigtig opfordring fra de fire kommuner var ”Kom bare i gang – man lærer noget hele tiden. Vær nysgerrig og arbejd på tværs”. Et konkret værktøj er en baseline, som virkelig er en god øjenåbner i forhold til status i kommunen, for der er altså også fattige børn i Danmark og børn, som ikke får ordentlig ernæring, lød budskabet fra Sønderborg Kommune.

Dansk Industri fokuserede i sit oplæg på den store andel af medlemsvirksomhederne, som har taget verdensmålene til sig, og som arbejder strategisk med dem. DI har udarbejdet en lille vejledning til sine medlemmer, som anbefaler, at virksomhederne fokuserer på nogle udvalgte verdensmål. ”Start med at forstå verdensmålene, brug så tid på at udvælge, hvilke der passer virksomheden bedst og udarbejd så en handlingsplan med konkrete mål”, sagde Laura Svaneklink. Læs mere om vejledningen her. DI havde et klart ønske til kommunerne: ”Bæredygtighed skal meget mere ind i jeres indkøbspolitikker”. Virksomhederne er nemlig klar til at levere. Det er måske ikke altid den billigste løsning, men går kommunerne efter kvalitet i stedet for kun pris, så vil det kunne svare sig i længden.

Efter oplæg og spørgsmål var det blevet tid til gruppearbejde om, hvad der er behov for i kommunerne af værktøjer og systemer til at fremme arbejdet med verdensmålene – både internt i kommunen, i kommunens virksomheder og institutioner samt hos virksomheder, organisationer og borgere. I gruppediskussionerne blev det afdækket, at der er behov for værktøjer til at indarbejde verdensmålene i alle strategier, planer og projekter lige fra starten, så hele bæredygtighedstankegangen er integreret helt ind i kommunens virke. Det vil være godt at starte nogle testprojekter, som man kan øve sig på, lød det. Kommunen kan og bør nemlig gå forrest og vise vejen for omverden. De kommunale repræsentanter savnede også værktøjer til arbejdet med virksomheder og borgere. Det kunne f.eks. være i form af et overblik over, hvad en kommune egentlig kan tilbyde borgere, som gerne vil bidrage til indfrielse af verdensmålene, eller hvordan man bedst omsætter de noget komplekse verdensmål til konkrete handlinger og ændringer.

Workshoppen rundede af med god energi og stor lyst til fortsat dialog på tværs af kommunerne – det er tydeligt, at der er noget at lære af hinanden.