Det var Danmarkspremiere, da 45 borgere deltog i folkehøring om FN’s 17 Verdensmål i Fredericia den 2. april. Her blev der lyttet til deres bud på, hvad verdensmålene betyder for dem, og diskuteret, hvordan de globale mål omsættes til konkret handling.

Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard, bød velkommen og glædede sig over at se den brede sammensætning af borgere fra mange forskellige hjørner af lokalsamfundet – der var deltagere i aldersgruppen 14-75 år. Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Christian Bro, fortalte, hvordan høringen passede ind i kommunens strategiarbejde om bæredygtighed. Og endelig satte borgmester fra Bornholm og bestyrelsesmedlem af Foreningen Folkemødet, Winni Grosbøll, høringen ind i kontekst af Folkemødet på Bornholm og glædede sig over, at Folkemødet nu ikke kun var fire dage på solskinsøen, men faktisk allerede skudt i gang i Fredericia i april.

Så kom deltagerne på banen og svarede på en række konkrete spørgsmål om verdensmålene – både i forhold til dem selv og deres vaner, men også i forhold til kommunen. Svarene viste, at der var solid villighed til selv at bidrage til et bæredygtigt samfund, men også et klart signal til kommunen om, at den har en meget vigtig rolle at spille. Der var en god debat om, hvad der skal til for at ændre vaner – det handler blandt andet om pris, udbud, viden, tid og at det skal være ”lige til”. Der var også en god debat om, hvad der rykker mest på at få verdensmålene indfriet – er det lovgivning, viden, normer eller priserne der har mest magt? Normer scorede højst blandt svarene.

Deltagerne havde inden selve høringen forberedt en række idéer til, hvad de selv eller som kommune, virksomhed eller myndighed kan gøre for, at verdensmålene indfries i Danmark. Idéerne rakte vidt fra dagligdag til store forandringer. Flere af dem handlede om at se på ressourcer med andre øjne. Der var god idérigdom. Deltagerne arbejdede i grupper og udvalgte tre idéer, de gerne ville uddybe. I alt fem idéer blev prioriteret til præsentation for de andre grupper og for lokalpolitikerne, som alle lyttede og reflekterede på det, de hørte.

De fremlagte idéer handlede om en ’samkørsels-app’ til uddannelsessteder, ’verdensmålene som grundfag i folkeskolen’, et ’ensartet system nationalt system for affaldssortering’, ’pligt for borger/kommune/virksomhed til at plante træer’ samt ’ligestilling og oplysning for bedre integration gennem madlavning’.

Christian Bro, formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune, rundede arrangementet af med at konstatere, at denne nye form for høring var en god måde at være i dialog med kommunens borgere. Adspurgt om deltagerne var enige, blev der nikket ihærdigt fra salen. Udvalgsformanden var også rigtig glad for de forskellige idéer, som han så som god inspiration for kommunens videre arbejde – lokalt og i samarbejde med Kommunernes Landsforening.

Deltagere og kommunen modtager om nogle dage en opsamlende mail med resultaterne af spørgerunden samt alle de mange fine idéer, som var medbragt til dagen, eller som blev udviklet i løbet af arrangementet.

Folkehøringerne er initieret af Foreningen Folkemødet og gennemføres i fem kommuner i samarbejde med CHORA 2030.

Resultaterne og ideerne samles og præsenteres til Folkemødet 2019 på Bornholm.


Se pressemeddelelse for folkehøringer her:
PM Folkehøringer

Se pressemeddelelse for folkehøring i Fredericia her:
PM Folkehøring i Fredericia

Find her information om:
Folkemødet
Verdensmålene

Se billeder fra dagen: