Hele tre folkeskoler har opnået verdensmålscertificering som 2030 SKOLE og kan sætte det laserskårede træskilt på væggen her op til sommerferien.

På trods af et skoleår, der i foråret blev præget af corona-nedlukning med fjernundervisning, nødundervisning og udeskole, har 3 folkeskoler formået at komme i mål med kravene for certificering. Det drejer sig om Gjern Skole ved Silkeborg, Højby Skole ved Odense og Klarup Skole ved Aalborg.

Skolerne har alle udarbejdet 3-årige handleplaner for deres verdensmålsarbejde. De har planlagt konkrete indsatser i forhold til både undervisning og til, hvordan skolen selv som institution kan være med til at fremme bæredygtig udvikling, og de har gennemført og dokumenteret deres første aktiviteter.

De tre skoler har forskellige fokusområder og arbejder blandt andet med trivsel, affaldssortering og en mere bæredygtig indkøbspolitik. På undervisningssiden har skolerne gennemført temauger om verdensmålene og forskellige tvær- og enkeltfaglige forløb for både små og store elever. På alle tre skoler arbejder man med at styrke elevernes handlekraft og evne til at udvikle idéer, forestille sig muligheder, alternativer og bud på løsninger på nogle af de udfordringer, vi som samfund står overfor. Et par eksempler:

Klarup Skole har alle eleverne været med til at indsamle brugte batterier i lokalsamfundet og fik på en måned indsamlet 1.220 kg. batterier. Skolen har nu indledt et samarbejde med Aalborg Forsyning om udvikling af forløb med fokus på genanvendelse af ressourcer.

Gjern Skole har eleverne i 3. klasse forestillet sig og skabt en fremtidig klimaby med så mange klimavenlige løsninger som muligt i både erhverv og privatboliger. Byen blev bygget af genbrugsmaterialer og affald, som eleverne havde med hjemmefra.

Højby Skole har 8. og 9. klasserne i matematik med udgangspunkt i to af verdensmålene undersøgt, hvordan statistik kan manipuleres afhængig af afsenderens hensigt. Derudover har 9. klasserne skrevet projektopgave med fokus på FN’s verdensmål,

Fra 2030 SKOLER’s side ønsker vi de 3 skoler stort tillykke! Vi glæder os til at følge deres videre arbejde med få verdensmålene og bæredygtig udvikling til at gennemsyre hele skolen.

Se nogle af de gennemførte undervisningsforløb på 2030 SKOLER hjemmesiden, hvor deltagere i 2030 SKOLER (både skoler, der er certificerede, og skoler, der er på vej) har dokumenteret deres forløb til inspiration for andre.

Læs mere om verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER.