Repræsentanter fra 11 forskellige kommunale skoleforvaltninger mødtes den 7. februar 2019 til et fælles inspirations- og udviklingsseminar om verdensmål og innovationsdidaktik.

Seminaret var arrangeret af CHORA 2030 i samarbejde med &LEARNING og havde til formål at undersøge mulighederne for at fremme virkelighedsnær og løsningsorienteret undervisning inden for rammerne af FN’s verdensmål.

En række foregangskommuner – fordelt over hele landet – var inviteret til at dele erfaringer fra de tiltag, der allerede er gjort, og give deres bud på, hvordan skolerne bedst hjælpes i gang med at udvikle undervisning, der integrerer verdensmålene og samtidig har et tydeligt handlingsperspektiv.

På mange skoler er man i gang med at tage verdensmålene til sig, men det blev understreget af flere af kommunernes skolekonsulenter, at det er vigtigt ikke alene at have fokus på elevernes viden om målene men også deres muligheder for selv at handle, bidrage og udvikle løsninger. Derfor er koblingen af verdensmål og innovationsdidaktik så oplagt.

På seminaret udvekslede deltagerne erfaringer på kryds og tværs og fandt både inspiration og motivation i at diskutere emnet med andre, der arbejder inden for samme område men i en anden lokal kontekst. Der er mange forskellige modeller i spil og meget at lære fra kommuner og forvaltninger, der har andre styrker end ens egen. Deltagerne efterspurgte derfor også, at der bliver etableret et netværk, hvor den videndeling og dialog på tværs af kommunerne kan fortsætte.