CHORA 2030 har sammen med Randersgades Skole og Rysensteen Gymnasium taget initiativ til at udvikle en verdensmålscertificering af skoler, der skal skubbe på for, at FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling integreres i det danske uddannelsessystem.

Ordningen retter sig mod både grundskoler og ungdomsuddannelser og skal sikre, at skolerne tager ansvar for at fremme bæredygtig udvikling i et verdensmålsperspektiv både på skolen selv og gennem uddannelse af eleverne. Formålet er at give danske børn og unge viden om verdensmålene og erfaring med, hvordan de selv kan bidrage.

Udvikling

Første skridt i processen var at samle en række aktører og organisationer, der har erfaring med uddannelse i bæredygtig udvikling og i fællesskab afsøge behovet for en verdensmålscertificering af danske skoler. CHORA 2030 var i den indledende fase vært for 4 fælles seminarer med fokus på kortlægning, idéudvikling og samskabelse. På baggrund af det arbejde blev selve konceptet for certificeringen udviklet.

I samarbejde med skoleforvaltningen i Aalborg Kommune har 3 pilotskoler i Aalborg Kommune afprøvet modellen med vejledning fra Randersgades Skole. Samtidig er Kalundborg Gymnasium gået i gang med at afprøve modellen på gymnasieniveau.

Lancering

Verdensmålscertificeringen er nu lanceret under navnet 2030 SKOLER og har fået sin egen hjemmeside: 2030 SKOLER. Dermed kan alle interesserede skoler deltage og opnå certificering.

Samarbejdspartnere

Blandt de organisationer, der har bidraget til udviklingen af certificeringen er: UNDP, FN-Byen, Verdens Bedste Nyheder, Friluftsrådet, Concito, Ungdomsbyen, Mellemfolkeligt Samvirke, RCE Denmark og Oxfam IBIS.


Kontakt

Kristine Fjord Tolborg
Projektleder
kristine@chora2030.dk
+45 30114703

Pressemeddelelse: Lancering af verdensmålscertificering af skoler (29. aug. 2019)
Folkeskolen.dk: Nu kan skoler bliver certificeret i verdensmålene (29. aug. 2019)
Globalnyt: Verdensmålene på skoleskemaet (30. aug. 2019)

11/06/2019