Formålet med at indlede nye partnerskaber er sammen at skabe pilotprojekter, begivenheder, prototyper og relaterede aktiviteter, der fremmer FN’s 17 verdensmål.

Udvikling af partnerskaber er en kerneaktivitet i CHORA 2030, der har til formål at understøtte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. ”Partnerskaber for målene”.

CHORA 2030s tilgang til partnerskaber er at skabe plads til fælles forståelse, gensidig respekt samt innovativ problemløsning og co-creation. Dette opnås gennem mødet mellem forskellige fagligheder, baggrunde, livs- og verdensforståelser. Diversitet er essentiel i innovativ og dybdegående problemløsninger.

CHORA 2030s ekspertise er yderligere at designe, facilitere og dokumentere resultaterne af processer med flere interessenter, mens ny indsigt omsættes til udvikling af prototype- og pilotprojekter.


Kontakt:
Vores projektledere eller
info@chora2030.dk
+45 30505642


Læs, hvad vores samarbejdspartnere og kunder tænker om CHORA 2030: