I CHORA 2030 ønsker vi at skabe handling med potentiale for reel forandring – ikke blot på det individuelle plan men ved at rykke ved systemer og normer, så de kommer til at understøtte den bæredygtige udvikling. Det er den forandring, der skal til, hvis vi skal opfylde FN’s Verdensmål i 2030 og skabe et bæredygtigt fremtidssikret samfund.

Vi udvikler prototyper, der kan afprøves og skaleres til egentlig systemforandring, og vi medvirker til at implementere konkrete løsninger, der kan skabe handling her og nu.

Med afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling tilbyder vi blandt andet:

Se nogle af vores cases under Projekter.

I CHORA 2030 arbejder vi visionært, holistisk, inkluderende og på tværs af hele samfundet. Vi er eksperimenterende og kreative og udvikler vores prototyper, løsninger og metoder i tætte partnerskaber med andre aktører.

CHORA 2030 er en uafhængig og non-profit organisation.

HISTORIE

CHORA 2030 Fonden blev etableret i 2014 med støtte fra VELUX FONDEN og VILLUM FONDEN. Formålet var at fremme det bæredygtige samfund i Danmark på tværs af sektorer.

Da verdensmålene blev vedtaget i 2015, tog CHORA 2030 verdensmålene til sig som den overordnede ramme. CHORA 2030 er dermed en af de første organisationer, der gik i gang med at arbejde med verdensmålene i Danmark.

CHORA er græsk for ”Stedet vi kalder vores hjem”, og 2030 er året, hvor verdensmålene skal være indfriet. Så vores mission er klar. Vi er med til at sætte skub på de forandringer – strukturelt og kulturelt – som den positive omstilling til et bæredygtigt samfund kræver.


Vil du vide mere om verdensmålene? Verdens Bedste Nyheder har samlet information og status på målene på portalen Verdensmål.org.