DAGLIG LEDELSE

Kristine Fjord Tolborg
Direktør og bestyrelsesmedlem
+45 30114703
kristine@chora2030.dk

Baggrund

Kristine har mere end 10 års projektledererfaring fra såvel det private erhvervsliv som non-profit organisationer og som social entreprenør.

Kristine er især optaget af, hvordan vi uddanner og motiverer de kommende generationer til at være med til at fremme bæredygtig udvikling. Hun har tidligere beskæftiget sig med uddannelse til globalt medborgerskab og stiftede i 2010 organisationen Globale Skolepartnerskaber (nu VerdensKlasse), som hjælper danske skoler med at styrke elevernes globale udsyn.

Hun har bidraget til en række magasiner og en antologi med artikler om internationalisering og global uddannelse og har holdt oplæg for uddannelsesinstitutioner, kommuner og til konferencer både i Danmark og udlandet.

Kristine er cand.mag i litteraturhistorie og europastudier fra Aarhus Universitet.


BESTYRELSE

Bo Rasmussen
Formand

Baggrund

Bo Rasmussen er kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune, som er foregangskommune i forhold til inddragelse af verdensmålene i kommunens planer og budgetter.

Bo har tidligere været kommunaldirektør i Albertslund Kommune og vicedirektør i Miljø- og Forsyningsforvaltningen i Københavns Kommune.

Jes Møller
Næstformand

Baggrund

Jes Møller har en baggrund som civilingeniør og har i mange år beskæftiget sig med byplanlægning, bæredygtighed og offentlig ledelse, blandt andet som teknisk direktør i Albertslund og Køge kommuner.

Jes har fra 2010 til 2017 stået i spidsen for Køge Kyst-projektet og er nu formand for Dansk Byplanlaboratorium. Jes arbejder desuden som konsulent i byudviklingsopgaver.

Vibeke Grupe Larsen
Bestyrelsesmedlem

Baggrund

Vibeke Grupe Larsen er Arkitekt MAA og har stor viden om bæredygtighed, forandringsledelse og design thinking. Med baggrund i mere end 25 år hos anerkendte arkitektur-, ingeniør- og entreprenørvirksomheder har Vibeke dyb indsigt og erfaring i undervisning og proces- og projektledelse inden for udvikling, formgivning og kunderådgivning vedrørende bæredygtigt byggeri og byudvikling.

Vibeke bruger FN’s 17 bæredygtige udviklingsmål som katalysatorer og værktøjer til at identificere nye muligheder, udvikle bæredygtig ledelse og forretning, tiltrække fremtidige talenter og coache, når hun rådgiver samarbejdspartnere, klienter og kunder.

Netop nu er Vibeke i gang med et Ph.d.-projekt i partnerskab med Danske Arkitektvirksomheder, Syddansk Universitet og Almene Boliger i Danmark, om den almene boligsektors omstilling til cirkulær økonomi.

Karen Blincoe
Bestyrelsesmedlem

Baggrund

Karen Blincoe har været med til at skabe CHORA 2030 og har været både direktør og bestyrelsesformand i Fonden.

Karen er designer af uddannelse og har i mange år arbejdet med bæredygtighed særligt i forhold til organisationsudvikling og uddannelse med inddragelse af design og kunst.

Karen har tidligere været institutleder på Danmarks Designskole og direktør på Schumacher College, UK. Hun er pt. bestyrelsesmedlem i Samsø Energiakademi og har for nylig afsluttet en Ph.d. om bæredygtighed og bæredygtig udvikling.

Birgitte Escherich
Bestyrelsesmedlem

Baggrund

Birgitte Escherich er fødevareideolog og aktivist med teoretisk og praktisk erfaring i bæredygtige fødevaresystemer. Birgitte har fokus på økologiske og biodynamiske fødevarer samt permakultur-produktion.

Birgitte er grundlægger og direktør i Kostkompagniet, som leder flere succesfulde initiativer om omstrukturering og nytænkning af fødevarebranchen.

Hun er kendt for sine skarpe observationer og bidrag til den offentlige debat.

Birgitte har været medlem af bestyrelsen siden oktober 2014.

Henriette Mildam
Bestyrelsesmedlem

Baggrund

Henriette Mildam har mere end 25 års erfaring fra undervisningssektoren som lærer og pædagogisk leder.

Henriette har altid været optaget af trivsel, fællesskab og inklusion af alle børn og især børn, unge og voksne med særlige behov. Hun har været aktør i bestyrelser og styregrupper i projekter om alternative skoleformer.

Henriette er meget optaget af, hvordan vi danner og uddanner børn og unge til at tage ansvar for vores klima og være aktive i at styrke den bæredygtige udvikling. Hun har tidligere beskæftiget sig med innovation i folkeskolen, hvor bæredygtige tiltag udviklet af skolebørn og sat i produktion, var i fokus.

Henriette er uddannet lærer, systemisk narrativ specialuddannelse, innovatør, coach og har en diplom i ledelse.